Компания тууралуу «Булат М» ЖЧКсы

Компания тууралуу   «Булат М» ЖЧКсы  - бул 10 жыл мурун түзүлгөн, өзүнүн аңчылык жайларында жапайы жаныбарларга  аңчылык кылууга    бардык уруксаат берүүчү д...

Аңчылык мезгили 2020-2021 жыл Кыргыз Рес...

Кыргыз Республикасы тууралуу  Кыргыз Республикасы Борбордук Азиянын түндүк-чыгышында  жайгашкан.  Кыргыз Республикасынын аймагы батыштан чыгышты көздөй 900 чакырымга, түндүктөн түштүкт...