Компания тууралуу «Булат М» ЖЧКсы

Компания тууралуу 

 «Булат М» ЖЧКсы  - бул 10 жыл мурун түзүлгөн, өзүнүн аңчылык жайларында жапайы жаныбарларга  аңчылык кылууга    бардык уруксаат берүүчү документтерге ээ жеке компания.

Аңчылык жайларынын жалпы аянты   78,1 миң гектарды түзөт, ал Тескей Ала-Тоонун тоо түйүнүндө, Кытай менен чектеш жерде, 3400 метр деңиз деңгээлинен бийиктикте жайгашкан.    

Биздин негизги ишмердүүлүк болуп  өзүбүздүн жерлерибизде болгон табигый ресурстарды сактоону уюштуруу жана кам көрүү саналат.    

Адамдар көптөгөн себептерден улам аңчылык кылышат. Көптөгөн аңчылар бул үчүн үй-бүлө  аркылуу өтүп жүргөн салт. Бардык аңчылар үчүн бизди курчап турган реалдуу жашоого катышуунун ыкмасы -  өз алдынча болуу жана айлана-чөйрөнүн сакталышын жана анын тең салмактуулугун камсыз кылуу.    

Бардык аңчылар  жаратылыш дүйнөсү жана аны тирүү кылган жер жана суу талаптары тууралуу жакшы маалымдалган  жана  жапайы жаратылыштын көп түрдүүлүгүн колдоп келишет.

«Булат — М» компаниясы жана анын жогорку квалификациялуу, тажрыйбалуу кызматкерлери   Кыргыз Республикасынын жапайы жаратылышын коргоо жаатында туруктуу иштеп келишет. Акыркы жылдары компаниянын кызматкерлеринин натыйжалуу эмгеги аркылуу жайда илбирс, аюу, Памир аркары (Марко Поло), кадимки тоо теке жана башка көптөгөн жаныбарлар сыяктуу жоголуп бара жаткан жапайы жаныбарлардын саны көбөйдү.   

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана берилген лицензияга ылайык компания Памир аркарына, кадимки тоо текеге ж.б. жаныбарларга жыл сайын августтун экинчи жарымынан декабрга чейинки мезгилде аңчылыкты уюштуруу боюнча кызматтарды көрсөтөт.   

Мындан башка компаниябыздын кызыктуу жана маанилүү ишмердүүлүктөрүнүн бири экологиялык туризм, фотоаңчылык, альпинисттик туризм саналат.  

Адамдын колу тийбеген  жаратылышты көрүүнү каалагандар жөө жана аттар менен турларга чыгып, көптөгөн өсүмдүктөрдүн жана гүлдөрдүн сейрек түрлөрүн   көрө алышат,  көбүн алгачкы жолу көрөсүңөр. Мындан башка  Кызыл китепке киргизилген көптөгөн жаныбарларды табигый жашоо чөйрөсүндө көрө аласыңар.  

Керемет пейзаждар, тоолордун улуулугу, жаратылыштын байлыгы  фотосүрөт сүйүүчүлөрүн өзүнө тартып, кооздугу боюнча өзгөчө композицияларды түзүп берет.   Биздин жайларда фотоаңчылык дээрлик аңчылык сыяктуу эле татаал жана кызыктуу иш болуп саналат. Фотокамералардын объективдерине аркарлар, текелер, сүлөөсүндөр, аюулар, карышкырлар, тоо чилдери жана башка көптөгөн жаныбарлар түшүп калышы мүмкүн.   

Көптөгөн түрдүү чокулар спорттук көз караштан кызыктуу. Альпинизм сүйүүчүлөрү үчүн кызыктуу жана өзүнө тарта турган жерлер бар. Каалаган багытты тандаса болот, муздуу, аскалуу же аралаш.